Kamila Fludra Dietetyk

Polityka Prywatności, RODO

Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na poniższą Politykę Prywatności i zgadzasz się na jej warunki.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, uwzględniające koncepcje opisane w europejskim Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO), włączając w to uzgodnienia z europejskiej oraz szwajcarskiej części programu Tarcza Prywatności.Kliknięcie przycisku „Zgadzam się” oznacza zgodę na przetwarzanie danych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

I. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fitkamka – fludra.kamila@gmail.com. 

II. Podstawy prawne przetwarzania danych:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), przetwarzane dane będą wykorzystane do:
a) Interes publiczny – gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia określonych usług na rzecz klientów lub w celu spełnienia określonych wymagań, którym podlegam.
b) Obowiązki prawne – w celu wypełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych, którym podlegam jako Administrator Ochrony Danych.
c) Umowa – w celu wykonania umowy lub podjęcia czynności prowadzących do zawarcia umowy.
d) Zgoda – gdy osoba fizyczna dobrowolnie wyraziła zgodę w momencie, gdy jej dane osobowe zostały mi przekazane.
e) Prawnie Uzasadniony Interes Administratora Danych Osobowych.

III. Cele przetwarzania danych osobowych:
Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem swojej działalności, przetwarzam Twoje dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniższe cele to:
a) Prowadzenie dietetyczne podopiecznych. W tym celu przetwarzam takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit.b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności prowadzących do zawarcia umowy.
b) Wysyłka newslettera. W tym celu przetwarzam takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. 7 RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem jako Administrator Danych Osobowych realizuję swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku jest to informowanie klientów o mojej działalności.
c) Prowadzenie zapisów podopiecznych, potwierdzania ich lub odwołania. W tym celu przetwarzam takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit.b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy.
d) Spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W tym celu przetwarzam takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;
e) Administrowanie stroną internetową. W tym celu przetwarzam takie dane osobowe jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym.

IV. Prawo do cofnięcia zgody:
1. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć . Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać e- mail na adres: fludra.kamila@gmail.com
2. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mam prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

V. Komu przekazuję Twoje dane:
1) organom ścigania lub innym kompetentnym organom zgodnie z wymogami prawnymi.
2) właściwym stronom w sytuacjach nagłych: w szczególności w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa moich klientów.
3) osobom trzecim: w kontekście nabywania lub przeniesienia jakiejkolwiek części mojej działalności lub w związku z jej reorganizacją.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Nie dokonuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
1. Nie przekazuję Twoich danych do państw trzecich.

VIII. Twoje prawa:
Jako podmiot danych osobowych posiadasz prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych;
– sprostowania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– przenoszenia danych osobowych.

IX. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacje ogólne
Niniejsza polityka prywatności podlega okresowym zmianom. W przypadku istotnych zmian w mojej polityce (w zakresie gromadzonych informacji, sposobu lub powodów korzystania z nich), informacje o wprowadzonych zmianach zostaną w sposób wyraźny podane na początku polityki prywatności wraz z linkiem przekierowującym do informacji o zmianach i będą dostępne przez uzasadniony okres czasu po ich wprowadzeniu.